Xem lịch sử xem hàng

den long go :

den long go


Kết quả tìm kiếm:

Đèn lồng kéo quân 50cm

Đèn kéo quân giả được cách điệu từ hình tượng của chiếc đèn kéo quân. Chất liệu bằng gỗ và lụa.

Đèn lồng kéo quân 30cm

Đèn kéo quân giả được cách điệu từ hình tượng của chiếc đèn kéo quân. Chất liệu bằng gỗ và lụa.

Đèn lồng kéo quân 15cm

Đèn kéo quân giả được cách điệu từ hình tượng của chiếc đèn kéo quân. Chất liệu bằng gỗ và lụa.

Đèn lồng kéo quân 60cm

Đèn kéo quân giả (hay còn gọi là Đèn lồng gỗ Hội An) được cách điệu từ hình tượng của chiếc đèn kéo quân. Chất liệu bằng gỗ và lụa.