Xem lịch sử xem hàng

den manh tre :

den manh tre


Kết quả tìm kiếm:

Đèn mành tre lục giác

Đèn lồng mành tre được làm chủ yếu bằng chất liệu tre. Tấm màng che bên ngoài tạo nét đẹp cho chiêc đèn.

Đèn mành tre vuông

Đèn lồng mành tre được làm chủ yếu bằng chất liệu tre. Tấm màng che bên ngoài tạo nét đẹp cho chiêc đèn.